/, Δια Βίου, Τελευταία Νέα/Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher Ανέργων Ηλικίας από 29 έως 64 Ετών.

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher Ανέργων Ηλικίας από 29 έως 64 Ετών.

Ξεκινάει το επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher ανέργων ηλικίας από 29 έως 64 ετών. Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ θα υλοποίησουν το πρόγραμμα στη Ναύπακτο.

H υποβολή αιτήσεων για το επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher ανέργων ηλικίας από 29 έως 64 ετών, ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών, που θα πραγματοποιηθεί στα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ στη Ναύπακτο και 500 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Επίσης θα πραγματοποιηθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  23.000 άνεργους που έχουν γεννηθεί από 01/01/1953 μέχρι και 31/12/1987 και έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ. Απευθύνεται τόσο σε απόφοιτους υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε απόφοιτους πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.600€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Τα 600€ αφορούν τις 120 ώρες του προγράμματος κατάρτισης και τα 2000€ τις 500 ώρες της πρακτικής άσκησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μοριοδότηση Ανέργων:

Με την αίτησή του ο άνεργος συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται. Η μοριοδότησή του για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εξαρτάται από: α) Το χρόνο συνεχόμενης ανεργίας, β) Το εισόδημά του κατά το έτος 2015, γ) Τον αριθμό των ενσήμων του, δ) Την ηλικία του, ε) Την ύπαρξη αναπηρίας ή προστατευόμενου μέλους με αναπηρία και στ) Την ένταξη του ανέργου στο μητρώο κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

Αίτηση:

Οι αιτήσεις των ανέργων γίνονται έως τις 30/12/2016. Μπορείτε να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να σας βοηθήσουμε στην υποβολή της αίτησής σας:

  1. Ταυτότητα
  2. Εκκαθαριστικό
  3. Κάρτα Ανεργίας
  4. Απολυτήριο ή Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
  5. Κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ ή Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΟΑΕΕ
  6. Δικαιολογητικό ύπαρξης προστατευόμενου μέλους με αναπηρία (αν υπάρχει)
  7. Δικαιολογητικό Ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (αν υπάρχει)
By |2016-12-28T11:57:19+00:00Δεκέμβριος 1st, 2016|Voucher, Δια Βίου, Τελευταία Νέα|0 Comments