Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 και άνω

Voucher 30 49

Αναμένεται εντός των επομένων ημερών η προκήρυξη νέου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Το πρόγραμμα θα:

 • απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.
 • περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (διάρκειας περίπου 200 ωρών) και πρακτική άσκηση (διάρκειας περίπου 380 ωρών) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, ευεξίας – αισθητικής – καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού – επισιτισμού.
 • περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 2520€.
 • έχει υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ή ενίσχυση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και η προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μέσω:

 • Απόκτησης – επικαιροποίησης – αναβάθμισης δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων (με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης)
 • Παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την μετάβαση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
 • Έχουν ηλικία 30-49 ετών
 • Είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άνω

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα
 • Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρεστε για...
Invalid Input
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
Invalid Input
Συμφωνώ με τους όρους
Υποχρεωτικό!