Φθινοπωρινό τοπίο στο ΚΔΑΠ Κυττέα

Φθινοπωρινό τοπίο στο ΚΔΑΠ Κυττέα

Τα φύλλα κίτρινα πεσμένα τα λουλούδια μαραμένα πότε βρέχει ποτέ λιάζει η διάθεση αλλάζει
η μέρα όλο μικραίνει και ο καιρός όλο ψυχραίνει.