Νέο voucher ανέργων 30-49 ετών

VOUCHER3

Νέο πρόγραμμα voucher «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Το πρόγραμμα:

 • απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών (γεννημένοι από 1.10.1971 έως 31.12.1990)
 • περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (διάρκειας 200 ωρών) και πρακτική άσκηση (διάρκειας 380 ωρών) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού – επισιτισμού.
 • περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 2520€.
 • προβλέπει συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Συνοπτική περιγραφή της δράσης

 • Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ή ενίσχυση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και η προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μέσω:
 • απόκτησης ή/και επικαιροποίησης/αναβάθμισης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης. Στους κλάδους αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι κλάδοι μεταποίησης/ βιομηχανίας – κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού
 • παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την μετάβαση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
 • Έχουν ηλικία 30-49 ετών
 • Είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άνω

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα
 • Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι 01 Φεβρουαρίου 2021. Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.