Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του διακρατικού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Το συμμετοχικό βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των κοινοτήτων” (Participatory Video as an Educational Tool for Communities Development, PAVE).

Πρόκειται για μία συνεργασία μεταξύ των οργανισμών APIRA από τη Ρουμανία, TRAINING TO MALTA από τη Μάλτα και των Εκπαιδευτικών Κέντρων KYTTEA από την Ελλάδα. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων ευκαιριών μάθησης στους ενήλικες και η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων φορέων και αρχών. Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης 72 εκπαιδευτών ενηλίκων (24 σε κάθε χώρα), οι οποίοι θα εργαστούν με άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντάς τους τα εφόδια και τη γνώση χρήσης του συμμετοχικού βίντεο ως εργαλείου ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2022 με πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Η επόμενη διακρατική συνάντηση έχει προγραμματιστεί για 3 έως 9 Ιανουαρίου 2023 στη Ρουμανία, όπου θα πραγματοποιηθεί ο πλήρης σχεδιασμός υλοποίησης του προγράμματος και θα αποφασιστούν οι τρόποι ελέγχου και αξιολόγησής του.

Στο επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε με πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το έργο του προγράμματος. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει με οποιονδήποτε τρόπο.