Τα «Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ» εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτές μέσω του προγράμματος PAVE

Διεκδικώντας μέσω του συμμετοχικού βίντεο

Από τις 6 έως 9 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε από τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΚΥΤΤΕΑ σεμινάριο, με θέμα: «Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές για την παραγωγή Συμμετοχικού Βίντεο». Το σεμινάριο παρακολούθησαν 20 εκπαιδευτές από διάφορες δομές Ιδιωτικής και Δημόσιας Εκπαίδευσης της πόλης μας.

Το σεμινάριο πραγματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί:
– Κατερίνα Κυττέα (Εκπαιδευτικός, υπεύθυνη του προγράμματος PAVE)
– Όλγα Γκιάφη (Διευθύντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου)
– Μαρία Παυλοχρήστου (Αναπληρώτρια Διεύθυντρια 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου)

Η άρτια προετοιμασία των εκπαιδευτών και η δημιουργική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων βοήθησαν τους 20 εκπαιδευτές-εκπαιδευόμενους να προχωρήσουν στη δημιουργία υλικού, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί σε 6 τμήματα ασθενέστερων οικονομικά ομάδων της πόλης μας. Έτσι, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία 6 συμμετοχικών βίντεο, τα οποία θα διαπραγματεύονται τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανωτέρω ομάδες και τις προτεινόμενες από αυτούς λύσεις.

Η ιδέα του συμμετοχικού βίντεο, ως μέσου πίεσης και διεκδίκησης οικονομικά ασθενέστερων ομάδων πολιτών, έγινε πλήρως αποδεκτή από τους εκπαιδευτές-εκπαιδευόμενους αφού σύμφωνα με τη δική τους αξιολόγηση και αναφορικά με τις εκπαιδευόμενες από αυτούς ομάδες, θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη.

1. ‘‘Θα τους δώσει την ευκαιρία να αναλογιστούν τα προβλήματά τους, καθώς κι έναν τρόπο να τα εκφράσουν.’’
2. ‘‘Θα υπάρξει αμεσότητα παρουσίασης των προβλημάτων.’’
3. ‘‘Η φωνή τους και τα αιτήματά τους θα ακουστούν στους αρμόδιους φορείς και η κοινωνία θα ευαισθητοποιηθεί πάνω στα ζητήματα που τους ταλαιπωρούν.’’
4. ‘‘Θα επιτευχθεί επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την εκάστοτε ομάδα παρουσιασμένα από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.’’
5. ‘‘Θα γίνουν ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ευαισθητοποιηθούν και θα κινητοποιηθούν πολίτες και φορείς ώστε να δοθεί τελικά βοήθεια με στόχο την απάλειψη τέτοιων προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες εκτός του διασκεδαστικού χαρακτήρα που έχει η πρακτική του συμμετοχικού βίντεο θα νιώσουν ότι πραγματικά έχουν ελπίδα καθώς ολοένα και περισσότερο ακούγονται οι φωνές τους και συνεχώς αυξάνονται αυτοί που ασχολούνται εμπεριστατωμένα με προβλήματα που πριν κάποιες δεκαετίες ήταν αποσιωπημένα.’’
6. ‘‘ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΠΡΟΒΆΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ.’’
7. ‘‘The benefits will be great for these disadvantaged groups because they will receive initiatives to start looking at life in a different way.’’
8. ‘‘Θα υπάρξει άμεση κοινοποίηση προβλημάτων και πιο εύκολη προσέγγιση υπευθύνων.’’
9. ‘‘Θα αποκτήσουν φωνή.’’
10. ‘‘Θα ακουστεί το πρόβλημά τους!’’
11. ‘‘Θα μπορέσουν να ακουστούν οι φωνές τους, να εκθέσουν και να κάνουν γνωστό στους πάντες θέματα που τους απασχολούν χρησιμοποιώντας μέσα που ήδη έχουν στα χέρια τους και θα τα επικοινωνήσουν με την υπόλοιπη κοινωνία.’’
12. ‘‘Θα παρουσιάσουν το πρόβλημά τους.’’
13. ‘‘Η εικόνα θα είναι πιο ζωντανή από ένα απλό έγγραφο.’’
14. ‘‘Θα έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν τα παράπονά τους και να παρουσιάσουν τα προβλήματά τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση.’’
15. ‘‘Θα συνειδητοποιήσουν την αξία της συλλογικότητας.’’
16. ‘‘Θα ακουστεί το πρόβλημά τους.’’
17. ‘‘Θα γίνουν ευρέως γνωστά τα προβλήματά τους στους αρμόδιους φορείς και στους πολίτες, με σκοπό την επίλυσή τους και την βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης.’’
18. ‘‘Θα προκαλέσει την έναρξη προσπάθειας για δυνατές ευκαιρίες.’’
19. ‘‘Θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με καλύτερο τρόπο!’’

Τέλος, παραθέτουμε την άποψη των Εκπαιδετικών Κέντρων Κυττέα, η οποία διέπει καθ’ ολοκληρίαν το Πρόγραμμα PAVE: ‘‘Καθώς η αρχή όλων μας στηρίζεται στη συλλογικότητα και στα ευεργετήματα αυτής, συνεχίζουμε, καταβάλοντας άοκνες προσπάθειες προς την επίτευξη των στόχων μας και την παραγωγή του επιθυμητού αποτελέσματος’’.