Νέα Τμήματα Πιστοποίησης Γνώσεων Πληροφορικής

Πιστοποίηση Πληροφορικής

Ξεκινούν άμεσα τμήματα βασικών γνώσεων πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ για απόκτηση πιστοποιητικού αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ σε ένα μήνα.

Απαραίτητο για όλες τις προκυρήξεις και για τη μοριοδότηση εκπαιδευτικών.

Κόστος μαθημάτων και εξέτασης 190€.