Ζωγραφική στο νερό

Ζωγραφική στο νερό

Παίζουμε με τα χρώματα και ζωντανεύουμε το ουράνιο τόξο μέσα στο νερό!
Υλικά:
Μαρκαδόροι
Χαρτί κουζίνας
Διάφανο δοχείο με νερό
Ψαλίδι