Καστανιέτες

Καστανιέτες


Υλικά:
-Σκληρό χαρτόνι από κούτα
-Καπάκια μεταλλικά (ή πλαστικά)
-Ψαλίδι
-Υγρή κόλλα
-Μαρκαδόροι