Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στα ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ μέσω ΕΣΠΑ

FYLLADIO A5 KDAP PLATEIA OPSI 2

Από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για ΔΩΡΕΑΝ δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών στα ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με κωδικούς taxisnet μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr).

Δικαιούχοι της δράσης είναι

- μητέρες παιδιών 5-12 ετών 

- άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία και

- άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών, είναι δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

α) οι εργαζόμενες/-οι στην Ελλάδα και

β) οι άνεργες/-οι , που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 

Επιπλέον, κάθε αιτούσα/-ών θα πρέπει:

α. Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησής της/του.

β. Να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση, της αιτούσας/του αιτούντος, του ετέρου μέλους καθώς και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων για το έτος 2020.

γ. Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέν εισόδημα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού) των δύο συζύγων/μερών και των παιδιών/εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον έχουν εισοδήματα, για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 – 31/12/2020), το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα:

- 27.000€ έως δύο (2) παιδιά,
- 30.000€ για τρία (3) παιδιά,
- 33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις
- 36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στα 2634026214 και 2634306989 (Δευτέρα ως Παρασκευή 08.00-16.00).