Η γνώση είναι δύναμη

🔍📖Η γνώση είναι δύναμη και πρέπει να μοιράζεται, προκύπτει μέσα από την εμπειρία για αυτό και εμείς στα ΚΔΑΠ Κυττέα αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήσαμε βιωματικά εργαστήρια μάθησης γενικών γνώσεων προκειμένου να μάθουμε καινούργια πράγματα να μοιραστούμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και να καλλιεργήσουμε το αίσθημα της αλληλοβοήθειας. 📚📝📐🧮