Συναισθήματα

Αυτή την εβδομάδα στο ΚΔΑΠ Κυττέα μας επισκέφτηκαν τα συναισθήματα! 
Μέσα σε αυτά ήταν η χαρά, η λύπη, ο φόβος, η έκπληξη, ο θυμός και η αηδία.😃🙁😨😮😡🤢
Μαζί με τα παιδιά :
* Αναγνωρίσαμε τα συναισθήματα μας.
* Διαχωρίσαμε τα αρνητικά από τα θετικά συναισθήματα.
* Κατανοήσαμε πως οι άλλοι έχουν διαφορετικά συναισθήματα από εμάς.
* Καταλάβαμε πως τα συναισθήματα τα νιώθουν όλοι και τα διαχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο