Οι αλλαγές της φύσης το Φθινόπωρο.

Οι αλλαγές της φύσης το Φθινόπωρο.

Φύλλα εδώ φύλλα εκεί,
Φύλλα κίτρινα φύλλα πορτοκαλί.
Μοιάζουν με πολύχρωμο χαλί,
καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή.