Αγγλικά

 

Η αγγλική γλώσσα, η οποία μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη παγκόσμια lingua franca, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, και των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, οι μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών ΚΥΤΤΕΑ μαθαίνουν να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με ευκολία και πιστοποιούν τις γνώσεις τους με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Στη διδασκαλία των παιδιών χρησιμοποιούνται τεχνικές βιωματικής μάθησης, ώστε να μάθουν την ξένη γλώσσα σαν τη μητρική τους. Η αγγλική γλώσσα είναι η κύρια γλώσσα επικοινωνίας στην τάξη και τα παιδιά την κατακτούν με φυσικό τρόπο.  Η χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου τους επιτρέπει να εργάζονται σε ομάδες πάνω σε σχέδια εργασίας στην αγγλική γλώσσα.  Η σύγχρονη τεχνολογία με διαδραστικές ασκήσεις σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, τους ενθουσιάζει και τους επιτρέπει να οργανώσουν τη μελέτη τους με τους δικούς τους ρυθμούς.

Στα τμήματα εξετάσεων, πέρα από τα μαθήματα στην τάξη, κάθε μαθητής εξασκείται ατομικά στον τύπο εξέτασης που επιλέγει, με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα exam prep.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

A (Junior A)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

A (Junior A)

7-8 ετών

3

 

 

B (Junior B)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

B (Junior B)

8-9 ετών

3

 

 

C (Senior A)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

C (Senior A)

9-10 ετών

3 (+ 1 ώρα computer lab)

LAAS Pre-A1

 

D (Senior B)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

D (Senior B)

10-11 ετών

3 (+ 1 ώρα computer lab)

LAAS A1

 

E (Senior C)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

E (Senior C)

11-12 ετών

5

LAAS A2

 

F (Senior D)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

F (Senior D)

12-13 ετών

5

NOCN B1

 

L (Lower)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

L (Lower)

13-14 ετών

5 (+ 2 ώρες exam prep)

FCE / ECCE / NOCN B2

 

P (Proficiency)

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

 P (Proficiency)

14-15 ετών

5 (+ 2 ώρες exam prep)

  CPE / ECPE / NOCN C2