Οι μαθητές των Εκπαιδευτικών Κέντρων Κυττέα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2022

Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, που μας θυμίζει ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας.

Οι μαθητές των Εκπαιδευτικών Κέντρων Κυττέα συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή γιορτή των γλωσσών με πολύγλωσσα projects.

A Junior: What sounds do animals make in your language?

B Junior: Say Hello in different European languages!

 

C Class (Pre-A1 Level): Numbers 1-10 in different languages. 

D Class (A1 Level): Idioms with colours in English and in Greek.

E Class (A2 Level): What are your favourite film types and free-time activities called in different languages?

F Class (B1 Level): Multilingual jokes 

 L Class (B2 Level): Tongue Twisters in English and in Greek