Γαλλικά

 

Η γαλλική γλώσσα ομιλείται από πάνω από μισό δισεκατομμύριο ανθρώπους σε πέντε ηπείρους και εκτιμάται ότι μέχρι το 2065 θα είναι η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Παραμένει μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία και δεύτερη ξένη γλώσσα διδασκαλίας στα σχολεία όλης της Ευρώπης μετά τα αγγλικά.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κυττέα η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας γίνεται με σύγχρονο και ευχάριστο τρόπο. Πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τα μικρότερα επίπεδα, είναι η βιωματική μάθηση. Με τη χρήση πραγματικών υλικών και αντικειμένων (φρούτα, ρούχα, αξεσουάρ) τα παιδιά μαθαίνουν λεξιλόγιο με έναν άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο σε πραγματικές καταστάσεις, εντάσσοντάς το σε διαλόγους και παιχνίδια ρόλων. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να δουλεύουν ομαδικά και κυρίως να εκφράζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στη γαλλική γλώσσα. Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας) εξυπηρετεί πολλές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθιστώντας ταυτόχρονα το μάθημα ευχάριστο για όλους. Το μάθημα όλων των επιπέδων εμπλουτίζεται με τραγούδια που στόχο έχουν την ευχάριστη παρουσίαση και εμπέδωση γραμματικών και λεξιλογικών φαινομένων και την εξοικείωση των μαθητών με τη γαλλική προφορά. Τέλος, το πολιτιστικό στοιχείο και η κουλτούρα της Γαλλίας εντάσσονται στο μάθημα γιατί μόνο έτσι οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη γλώσσα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

 • Classe A

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  Classe A

  10-11 ετών

  3

   

   

  Classe B (A1)

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  Classe B (A1)

  11-12 ετών

  3 (+ 1 ώρα exam prep)

  Delf A1 

   

  Classe C (A2)

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  Classe C (A2)

  12-13 ετών

  3 (+ 1 ώρα computer lab)

  Delf A2 / ΚΠΓ Α

   

  Classe D (B1)

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  Classe D (B1)

  13-14 ετών

  3 (+ 1,5 ώρα exam prep)

  Delf Β1

   

  Classe E (B2)

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  Classe E (B2)

  14-15 ετών

  3 (+ 2 ώρες exam prep)

  Delf Β2 / ΚΠΓ Β

   

  C1

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  C1

  15-16 ετών

  3 (+ 2 ώρες exam prep)

  Dalf C1 / ΚΠΓ Γ1

   

  C2

   

  Τάξη / Επίπεδο

  Ηλικία

  ‘Ωρες Εβδομαδιαίως

  Εξετάσεις

  C2

  16-17 ετών

  3 (+ 2 ώρες exam prep)

  Dalf C2 / ΚΠΓ Γ2

   

 • O αριθμός των ωρών δύναται να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών.