Γερμανικά

 

Η γερμανική γλώσσα είναι η μητρική ή η δεύτερη μητρική γλώσσα 130 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και είναι η πιο διαδεδομένη μητρική γλώσσα. Τα γερμανικά είναι η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας, της Αυστρίας και του Λιχτενστάιν και μία εκ των επίσημων γλωσσών της Ελβετίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Επίσης είναι η μειονοτική γλώσσα 7,5 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 42 χώρες, όπως στις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Ρουμανία και τη Ναμίμπια. Η γερμανική γλώσσα είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσα στον επιστημονικό κόσμο, ενώ στην Ελλάδα χρησιμοποιείται ευρέως στον τουρισμό,  για τις σπουδές, στο εμπόριο κ.α. 

Στα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κυττέα, η γερμανική γλώσσα αποτελεί σχεδόν αποκλειστικά τη γλώσσα επικοινωνίας στην τάξη σε όλα τα επίπεδα, τόσο στις τάξεις των αρχαρίων όσο και των  προχωρημένων. Για τη σφαιρική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών (ΚΕΠΑ: κατανόηση γραπτού και ακουστικού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνικές διδασκαλίας, χωρίς την ξεπερασμένη και στείρα αποστήθιση, αλλά με έμφαση στην σωστή χρήση της γλώσσας και την ορθή προφορά. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται και με τη χρήση διδακτικών σειρών από καταξιωμένους εκδοτικούς οίκους, διαδραστικού πίνακα και άλλων μοντέρνων εποπτικών μέσων. Οι μαθητές έρχονται επίσης σε επαφή με τον πολιτισμό και τη νοοτροπία των γερμανόφωνων λαών μέσα από εργασίες και συμμετοχή σε ποικίλες εκδηλώσεις.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Α1.1

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

Α1.1

10-11 ετών

3

 

 

Α1.2

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

Α1.2

11-12 ετών

3 (+ 1 ώρα exam prep)

Goethe Zertifikat A1 Fit 1 / KID A1 

 

A2

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

A2

12-13 ετών

3 (+ 1 ώρα exam prep)

Goethe Zertifikat A2 Fit 2 / ΚΠΓ Α / KID A1

 

Β1

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

Β1

13-14 ετών

3 (+ 1 ώρες exam prep)

Goethe Zertifikat B1 J / ZB1

 

Β1+

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

Β1+

14-15 ετών

3 (+ 2 ώρες exam prep)

ΚΠΓ Β

 

Β2

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

Β2

15-16 ετών

3 (+ 2 ώρες exam prep)

Goethe Zertifikat B2 J

 

C1

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

C1

16-17 ετών

3 (+ 2 ώρες exam prep)

Goethe Zertifikat C1 / ZC1

 

C2

 

Τάξη / Επίπεδο

Ηλικία

‘Ωρες Εβδομαδιαίως

Εξετάσεις

C2

17-18 ετών

3 (+ 2 ώρες exam prep)

  Goethe Zertifikat C2 / ZC2

 

  • O αριθμός των ωρών δύναται να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με τον αριθμό των μαθητών.