Όλγα Κωταντούλα

Γραμματειακή Υποστήριξη

H Όλγα Κωταντούλα είναι απόφοιτη ΙΕΚ με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ της ειδικότητας "Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων -Γραμματέων". Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ) και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων. Είναι κάτοχος ECDL και εργάζεται ως γραμματειακή υποστήριξη τα τελευταία 22 έτη.