Μαρία Παπακωστοπούλου

Η  Μαρία Παπακωστοπούλου είναι απόφοιτη του Τμήματος  Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ και κάτοχος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης με ειδικότητα τη Νοσηλευτική Τραυματολογία από το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Πάτρας. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί εξ αποστάσεως σεμινάρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διαπολιτισμική Αγωγή και Ετερότητα» καθώς θεωρεί πως όλα τα παιδιά πρέπει έχουν ίσες ευκαιρίες στοn χώρο της εκπαίδευσης.

Η Μαρία έχει εργαστεί σε παιδότοπο με αρμοδιότητα τη φύλαξη παιδιών ενώ στο πλαίσιο των σπουδών της εργάστηκε ως βοηθός  νηπιαγωγού σε νηπιαγωγεία της Πάτρας μέσω της πρακτικής άσκησης. Διαθέτει πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και πιστοποιητικό δεξιοτήτων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιπλέον, είναι κάτοχος Πιστοποιητικού στη βασική Υποστήριξη της Ζωής και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό.