Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ΔΩΡΕΑΝ δημιουργική απασχόληση στα ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ μέσω ΕΣΠΑ

Σήμερα Τρίτη 02/08/2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στα ΚΔΑΠ ΚΥΤΤΕΑ μέσω ΕΣΠΑ για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2022- Ιουλίου 2023. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/08/2022, ώρα 23:59. 

Για την εξασφάλιση της συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού 5-12 ετών
1) από τον έναν γονέα του, ή 
2) από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια, ή την αναδοχή, ή την επιτροπεία, ή τη δικαστική συμπαράσταση.
Σε περίπτωση που θα υποβληθούν για το ίδιο παιδί, παραπάνω της μιας αίτησης, από διαφορετικό νόμιμο εκπρόσωπο, θα απορρίπτονται και οι δύο αιτήσεις. 

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1.     Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης. 
2.     Να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 – 31/12/2021), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και τα εξυπηρετούμενα παιδιά που έχουν εισοδήματα, και να έχει εκκαθαριστεί. 
3.     Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2021 που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 
Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, 
Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά, 
Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και 
Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. 

Εξαιρείται των προϋποθέσεων συμμετοχής που αφορούν στο ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ο αιτών που 
α) υποβάλλει αίτηση για παιδί/ανάδοχο παιδί/άτομο με αναπηρία 
β) που ανήκει ο ίδιος στην ομάδα των ΑμεΑ, (όχι το έτερο μέλος) με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια με την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στα 2634028214 και 2634026888 (Δευτέρα ως Παρασκευή 09.00-14.00 και 18.00-20.00).