Η Μεσόγειος είναι το σπίτι μας. Είναι η θάλασσά μας, είναι η ζωή και η διατροφή μας.

Η Μεσόγειος είναι το σπίτι μας. Είναι η θάλασσά μας, είναι η ζωή και η διατροφή μας.