Should people own pets?

should people own pets

 

Μετά από συζήτηση στην τάξη, οι μαθητές της F Class εκφράζουν τις απόψεις τους για τα κατοικίδια ζώα και μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες. Εσείς τι νομίζετε;

Should people own pets? We'd love for you to share your opinions and experiences. ??? 

 

Made with Padlet