Αγαπώ τον Πλανήτη μου!

Ο πλανήτης μας νοσεί είναι άρρωστος πολύ. 🌎🌡️
Άραγε μπορούμε να σώσουμε την Γή; 
Μπορούμε να κάνουμε τον πλανήτη μας Χαρούμενο? 🌏
Μα και βέβαια μπορούμε!!! Αρκεί να το προσπαθήσουμε όλοι μαζί!  
Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε πόσο αναγκαίο είναι αυτό, για όλους. 
Αρκεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να δράσουμε!!! ♻️
Η λέξη ΜΕΙΩΝΩ είναι και η λέξη κλειδί! 
Πιο αναλυτικά, κάνω τρία πράγματα:  
-μειώνω(reduce) ✅
-επαναχρησιμοποιώ(reuse) ✅
-ανακυκλώνω(recycle).✅